Schrijfwedstrijden

Schrijfwedstrijd: Young Adult


Uitgeverij Keytree organiseert een schrijfwedstrijd. Als genre voor de schrijfwedstrijd gaan we uit van Young Adult
. Als thema voor deze wedstrijd kan gekozen voor: Verraad, Pesten, Moord…
. Deelname is mogelijk van 22-01-2020 t / m 22-03-2020 (24.00 uur)
. Verhalen dienen ingediend te worden bij: uitgeverijkeytree@gmail.com onder vermelding van “Schrijfwedstrijd”.
. De minimale lengte is 1500 woorden. De maximale lengte is 2500 woorden.
. Je inzending mag nog niet eerder zijn gepubliceerd, zowel op internet of in gedrukte / elektronische media.
. Het gebruik van een pseudoniem is toegestaan.
. Je mag slechts eenmaal deelnemen.
. Door deelname aan de wedstrijd verleen je Uitgeverij Keytree toestemming om je ingezonden verhaal in de nog uit te geven bundel te publiceren.
. Je verhaal is geschreven in de Nederlandse taal.

. Wat kun je winnen?

. Bij voldoende kwalitatieve inzendingen zal uitgeverij Keytree een bundel uitgeven van de beste verhalen. De redactie van Uitgeverij Keytree beslist welke verhalen in de bundel worden opgenomen en kiest drie winnaars.
. De winnaars krijgen een gratis exemplaar van de uit te geven bundel